Oorzaken voor osteoporose

De basis voor osteoporose wordt vaak in de eerste veertig levensjaren gelegd. Als in deze periode sprake is van een verminderde botopbouw, dan is de maximaal bereikbare botmassa geringer en worden de kansen op het ontstaan van tekorten groter.

Achtergrond: de botmassa van mensen neemt gedurende de eerste 30 a 40 jaren toe. In het begin door groei, later door een toenemende botdichtheid. Rond een leeftijd van 35 jaar is de maximale botmassa bereikt. Vanaf dan worden de botten weer afgebroken; jaarlijks ongeveer 1%. Als de afbraak van de botten deze normale waarden (sterk) overschrijdt, spreekt men van osteoporose.

 

terug naar de beginpagina